گزارش تصویری

ششمین همایش طب و قضا - قم

تاریخ گزارش: 06 آبان 1396


امروز 31 شهریور 1397     ساعت 15:22

حدیث هفته

امام حسین (ع):

نیاز مردم به شمااز نعمت های خدا بر شماست . از این نعمت افسرده و بیزار نباشید .

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است