لزوم شناسایی شرکت های تجاری صوری و فاقد فعالیت واقعی
دادستان بجنورد تاکید کرد:

لزوم شناسایی شرکت های تجاری صوری و فاقد فعالیت واقعی

تاریخ خبر: 03 بهمن 1395   ساعت خبر: 12:34:33

~~دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی خواستار نظارت بیشتر بر ثبت شرکت های تجاری و غیر تجاری داخلی و خارجی شد و بر لزوم شناسایی شرکت های تجاری اسمی و صوری که تنها بر روی کاغذ ثبت شده اند و فعالیتی ندارند،تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور مسلم محمد یاران دادستان بجنورد گفت:شناسایی شرکت های صوری و معرفی آنها به مراجع ذی ربط نقش مهمی در پیشگیری از جرایم سازمان یافته دارد.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر ثبت شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری و خارجی افزود: به عنوان نمونه پرونده اختلاس آلومینای جاجرم از پرونده های مهم استان بود که شرکت های اسمی زیادی در آن وجود داشت که مشخصات آن ها در ثبت آمده است، اما هیچ گونه فعالیتی ندارند و شرکت ها صوری بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین گفت : بسیاری از نزاع ها، درگیری ها و پرونده های حقوقی و جرایم کیفری ما ناشی از مشخص نبودن مالکیت ها است.
یاران با بیان این که ثبت مالکیت نقش مهمی در پیشگیری از جرم دارد افزود : در حال حاضر دستگاه های زیادی در استان خراسان شمالی وجود دارند که اسناد رسمی مالکیت ندارند و این عمل نکردن به وظیفه ذاتی در مواردی موجب تعرض اشخاص به اموال بیت المال می شود.
انتهای پیام
 


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=140کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است