بازپس گیری 160 هکتار از اراضی ملی ومنابع طبیعی در لرستان
دادستان خرم آباد خبر داد:

بازپس گیری 160 هکتار از اراضی ملی ومنابع طبیعی در لرستان

تاریخ خبر: 12 بهمن 1395   ساعت خبر: 13:19:51

~~دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد از بازپس گیری 160 هکتار از اراضی ملی واگذار شده در الیگودرز با پیگیری های دادستانی مرکز استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور سعید رازانی دادستان خرم آباد  با اعلام این خبر گفت: این اراضی سال ها پیش از این در قالب طرح طوبی ( طرح واگذاری برخی زمین های منابع طبیعی به متقاضیان به منظور کشت نهال و ایجاد باغ ) واگذار شده بود که با بررسی های به عمل آمده مشخص شد استفاده ای متناسب با اهداف طرح طوبی از آن نشده و به حال خود رها شده است.
رازانی افزود:با پیگیری های به عمل آمده و اقدام دادستانی مرکز استان این میزان از زمین ها هفته گذشته بازپس گیری شد و به عنوان اراضی ملی و منابع طبیعی در اختیار مرجع مربوطه قرار گرفت.
  وی تاکید کرد:این اراضی از حدود سال 79 واگذار شده بود اما به دلیل عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری و پس از تایید کارشناسان کمیسیون جهاد کشاورزی استان لرستان و پیگیری های متعدد دادستانی،باز پس گرفته شد.   


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=148کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است