توجه به حسن اخلاق و پرهیز از کبر در خدمت به مردم و تکریم ارباب رجوع
معاون نظارت دادستان کل کشور تاکید کرد:

توجه به حسن اخلاق و پرهیز از کبر در خدمت به مردم و تکریم ارباب رجوع

تاریخ خبر: 07 اسفند 1395   ساعت خبر: 10:21:00

~~معاون نظارت دادستان کل کشور بر ضرورت حسن اخلاق و پرهیز از کبر در خدمت به مردم و تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی تاکید کرد و آن را از مهمترین و اولویت دار ترین امور حاکم بر دستگاه قضایی دانست.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور محمد فیروزی معاون نظارت دادستان کل کشور در امور دادسراها در جمع قضات و کارکنان دادگستری زنجان با تاکید بر اهمیت کار قضاوت گفت:در همه کارها به ویژه در امر قضاوت همیشه خداوند سبحان را ناظر بر اعمال خود بدانیم.
وی افزود:یکی دیگر از موارد مهمی که همواره باید رعایت شود سرلوحه قرار دادن قانون است و کسی که به قانون عمل نکند،تقوایی در او نیست و اگر کسی خلاف قانون رفتار کند خلاف شرع نیز رفتار کرده است .
فیروزی در ادامه بر اهمیت رعایت اخلاق در فعالیت های قضایی نیز اشاره کرد و گفت:حسن اخلاق و پرهیز از کبر در خدمت به مردم و تکریم ارباب رجوع از مهمترین و اولویت دارترین امور حاکم بر دستگاه قضایی است.
معاون دادستان کل کشور تاکید کرد:با حسن خلق و پرهیز از کبر کرامت انسانی و شان و حیثیت افراد حفظ می شود.
وی یکی از مهمترین شاخص های اخلاق مداری را،حفظ شان مراجعین و رسیدگی به امورات مربوط به پرونده های مردم توصیف کرد.
فیروزی در پایان به تشریح وظایف و اختیارات محوله به دادستان ها از جمله در بخش مربوط به اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام کیفری پرداخت و خواستار دقت و جدیت در این زمینه شد.
انتهای پیام.
 


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=169کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است