بلاتکلیفی حدود 500 هزار هکتار از زمین های عمومی در کشور
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه اعلام کرد:

بلاتکلیفی حدود 500 هزار هکتار از زمین های عمومی در کشور

تاریخ خبر: 28 تير 1396   ساعت خبر: 09:27:03

معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه گفت : بر اساس آمار های غیررسمی حدود 500 هزار هکتار زمین بلا تکلیف در کشور داریم به این معنا که این اراضی متعلق به نهاد دولت و بیت المال است اما در اختیار بیت المال نیست.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور،محمدجواد حشمتی در همایش پیشگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ملی و عمومی در گرگان از دادستان ها خواست با استفاده از ظرفیت های قانونی که در اختیار دارند شناسنامه دار کردن این اراضی را که اموال بیت المال است در دستور کار خود قرار دهند.
حشمتی افزود: ضابطان عام و خاص ، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی همه ظرفیت های خوبی هستند که دادستان ها می توانند با همکاری آنها در حوزه زمین اقدامات مناسب و مقتضی  انجام دهند .
وی گفت : دادستان ها می توانند بین دستگاه های مختلف هم افزایی ایجاد کنند و از ظرفیت های بالقوه آنان در راستای پیشگیری از زمین خواری و حفظ بیت المال بهره بگیرند.
معاون دادستان کل کشور با بیان این که امید ما برای کنترل پدیده زمین خواری در کشور به دادستان هاست افزود : اگر امروز دیربجنبیم و خوب عمل نکنیم در آینده استان های شمالی هم هوایی برای نفس کشیدن نخواهند داشت .
محمدجواد حشمتی افزود : یکی از مهمترین علل رشد فساد این است که قانون و ضابطه و دستورالعمل در کشور داریم اما به درستی و به موقع به آن عمل نمی کنیم .
 


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=316کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است