توقف پروژه دهکده گردشگری تپه الله اکبرجوانرود
دادستان کرمانشاه خبر داد:

توقف پروژه دهکده گردشگری تپه الله اکبرجوانرود

تاریخ خبر: 10 مرداد 1396   ساعت خبر: 07:47:00

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از صدور دستور توقف فعالیت های احداث دهکده گردشگری بر روی تپه الله اکبر جوانرود خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور،محمد حسین صادقی گفت:با توجه به نارضایتی های عمومی در زمینه نحوه واگذاری اراضی تپه الله اکبر پس از انجام بررسی های لازم و استعلامات مورد نظر در اجرای تکالیف حاصل از ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری و تا رفع وضعیت موجود دستور به توقیف فعالیت پروژه صادر شده است.
وی افزود:با توجه به مشکلات موجود، اجرای پروژه به صورت داوطلبانه از سوی مجریان طرح متوقف و ادامه آن منوط به اتخاذ تصمیم دادستانی بود که پس از بررسی های متعدد دستور به توقف پروژه تا زمان رفع مشکلات صادر شد.
 


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=334کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است