لزوم حمایت از سرمایه گذاری های مولد قانونی از سوی دادستان ها
معاون اقتصادی دادستان کل کشور در همایش دادستان ها

لزوم حمایت از سرمایه گذاری های مولد قانونی از سوی دادستان ها

تاریخ خبر: 19 مرداد 1396   ساعت خبر: 05:04:08

معاون اقتصادی دادستان کل کشور بر اهمیت حمایت از سرمایه گذاری های قانونی و مولد  از سوی دادستان های سراسر کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عنومی دادستانی کل کشور،دکتر نوری در دومین روز همایش دادستان های مراکز استان ها گفت:دادستان های محترم استان ها باید در مواقع لزوم ورود کنند تا به سرمایه گذاران قانونی این قوت قلب داده شود که از آنها حمایت می شود 

وی با تاکید بر اینکه دادستان های مراکز استان ها و شهرستان ها عیون دستگاه قضایی هستند گفت:دادستان ها در سراسر کشور باید بر اساس اعتمادی که به آنها می شود به میان سرمایه گذاران مولد بروند و حرف های آنها را بشنوند.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور که در زمینه جمع بندی  مباحث کارگروه قاچاق کالا و مسائل اقتصادی سخن می گفت بر هماهنگی و جدیت بیشتر دادستان ها در زمینه مباحث اقتصادی تاکید کرد.


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=353کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است