امنیت مقوله ای فراقوه ای است
دادستان کل کشور در مراسم پایانی همایش دادستان های مراکز استان ها:

امنیت مقوله ای فراقوه ای است

تاریخ خبر: 19 مرداد 1396   ساعت خبر: 05:58:22

دادستان کل کشور درسخنرانی  پایانی همایش دو روزه دادستان های مراکز استان ها با تاکید بر ضرورت افزایش تعامل و ارتباط مستمر دادستان های سراسر کشور به منظور هم افزایی در خصوص عملکردها،به ضرورت آمادگی هر چه بیشتر در مواجهه با دشمنان نیز اشاره کرد و گفت:بحمدالله با حضور و مشارکت مردم و رهبری مقتدرانه مقام معظم رهبری دشمنان در مواجهه با ملت و نظام اسلامی ایران راه به جایی نخواهند برد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور،دادستان کل کشور امنیت رااز زیر بنایی ترین امور و البته دارای ماهیت فراقوه ای دانست و افزود: در ایجاد و استمرار امنیت در کشور دادستان ها نقش مهم و محوری دارند.

وی جوان بودن نیروهای دادسراها را موجب خستگی ناپذیری در انجام کار و وظایف و نقطه قوت دانست و در عین حال بر نظارت و مدیریت مناسب به منظور ارتقای سطح و توان علمی،تجربه و افزایش آموزش ها  در دادسراها تاکید کرد.

منتظری تقویت نظارت استانی دادستان های مراکز استان ها را خواستار شد و تاکید کرد:بحث نظارت های استانی بر عملکرد دادستان های حوزه های قضایی امکان و اختیار جدیدی بر عهده دادستان های مراکز استان هاست که باید با تهیه سازوکار مناسب ،جدی گرفته شود.

دادستان کل کشور باتاکید بر ضرورت تلاش های بیشتر در زمیته حفظ حقوق عامه گفت: مصادیقی داریم که متاسفانه تجاوز به حقوق عامه و تعدی به منابع عمومی را برخی متولیان به اصطلاح زیر سبیلی رد می کنند.

وی افزود:دادستانهای سراسر کشور به عنوان مدافع حقوق عامه باید در زمینه حفظ حقوق عامه به صورت جدی  پا به میدان بگذارند.

منتظری استفاده از توان نیروهای بسیجی در حفظ حقوق عامه را از راه های مناسب برای این زمینه اعلام و  بر تعیین سازوکاری برای آن تاکید کرد.

دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت توجه به موضوع قاچاق کالا و ارز از سوی دادستان ها  تاکید کرد.

دادستان کل کشور در ادامه بر یکسان سازی رویه های برخورد با برخی مقوله های اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: دوگانه برخورد کردن با یک موضوع در زمینه مقولات فرهتگی و اجتماعی از جمله برگزاری کنسرت ها مناسب و زیبنده دستگاه قضایی نیست و دادستان های محترم پیشنهاد های خود را در این زمینه ارائه کنند.

 

 

 


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=356



کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است