آغاز پلمب بیش از چهار هزار چاه آب غیر مجاز در استان اصفهان
دادستان مرکز استان خبر داد:

آغاز پلمب بیش از چهار هزار چاه آب غیر مجاز در استان اصفهان

تاریخ خبر: 31 مرداد 1396   ساعت خبر: 10:32:59

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از وجود بیش از چهار هزار چاه آب غیر مجاز در استان اصفهان خبر داد و گفت:پیگیری انسداد و پلمب چاه های آب غیر مجاز در دستور کار دادستانی اصفهان قرار گرفته است.
 به گزارش روابط عمومي دادستانی کل کشور، حسن رحيمي دادستان عمومي و انقلاب مركز استان اصفهان با اعلام اين خبر گفت: با توجه به بخشنامه دادستاني كل كشور در خصوص انسداد چاه هاي غيرمجاز آبي و نظر به اينكه تداوم وجود اين چاه ها در كنار پديده خشكسالي ضربه مهلكي به سفره هاي آب زيرميني خواهد زد، پيگيري اين موضوع در دستور كار جدي دادستاني اصفهان قرار گرفته است.
وي با اشاره به اينكه پلمپ چاه هاي غير مجاز از مركز استان آغاز شده است افزود: پلمپ چاه هاي غير مجاز داراي منفعت عمومي است و در صورت عدم برخورد مناسب با چاه هاي فاقد مجوز قانوني برداشت، به مرور و با كاهش سطح آب هاي زيرزميني شاهد از دست رفتن كشاورزي ساير كشاورزان نيز خواهيم بود.
رحيمي در پايان ضمن تأكيد بر اينكه دادستاني در اين موضوع در كنار كشاورزان و نه در مقابل آنهاست از دستگاه هاي متولي در اين خصوص خواست با در نظر گرفتن شرايط و اولويت ها نسبت به پلمپ چاه هاي غيرمجاز اقدام کنند.
 


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=372کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است