جلسه شورای فضای مجازی دادسرای قم برگزار شد
با حضور مدیران بانک های استان،

جلسه شورای فضای مجازی دادسرای قم برگزار شد

تاریخ خبر: 31 مرداد 1396   ساعت خبر: 10:35:11

جلسه شورای فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب قم با حضورمدیران،سرپرستان و نمایندگان حقوقی بانک های دولتی و غیر دولتی استان قم برگزار و راهکارهای مقابله با جرایم اقتصادی بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور،رویکرد و محورهای بحث این نشست که قضات ویژه جرایم رایانه ای وعوامل انتظامی و امنیتی مرتبط نیز در آن حضور داشتند،هم اندیشی و اتخاذ تدابیر مناسب به منظور مقابله با جرایم اقتصادی و بررسی نقش فضای مجازی در ظهور و بروز این جرایم بود.
به گفته دبیر شورای فضای مجازی دادسرای قم در این جلسه راه های تسهیل رسیدگی به پرونده های مالی،مقابله با پولشویی،اقدام سریع و عاجل در جهت حفظ حقوق بزه دیدگان بررسی شد و در پایان گزارش جلسه به همراه پیشنهادهایی در این زمینه ها تهیه و جهت ارسال به بانک مرکزی تصویب شد.
 


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=373کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است