بانک ها به واحدهای تولیدی در بازپرداخت وام ها مهلت بدهند
دادستان گرگان:

بانک ها به واحدهای تولیدی در بازپرداخت وام ها مهلت بدهند

تاریخ خبر: 04 شهريور 1396   ساعت خبر: 10:07:12

دادستان عمومی و انقلاب گرگان از بانک ها خواست با دادن مهلت به واحدهای تولیدی واقعی که در بازپرداخت وام های خود دچار مشکل می شوند،از تعطیلی این واحدها جلوگیری کنند.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشورحجت السلام والمسلمین سیدمصطفی حقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان با اعلام این مطلب گفت: وقتی شخصی حاضر نیست وام خود را بازپرداخت کند بانکها قادر نخواهند بود وام اشتغال به جوانان بدهند و این عمل خود فسادزا است و ما با مدیران بانکهایی که در این قسمت بخواهند کوتاهی کنند مسامحه نخواهیم کرد.
حقی تاکید کرد: البته بعضاً واحدهای تولیدی نیز هستند که دچار مشکل می شوند و با کمی مهلت بازپرداخت از سوی بانک ها دچار تعطیلی نخواهند شد، این واحدها حتما باید از سوی بانک هاشناسایی و به آنها کمک شود.
وی  با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر شرکت های لیزینگ گفت: تاکنون دادستانی استان برخی شرکت های لیزینگ را تعطیل و افراد کلاهبردار متعددی دستگیر شده اند،نمایندگان بانک مرکزی نیز باید در این زمینه نظارت های خود را افزایش دهند. 


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=376کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است