دادستان کرج در خصوص نرم افزار های مسافربری اینترنتی شهری دستوری صادر نکرده است
شاکرمی:

دادستان کرج در خصوص نرم افزار های مسافربری اینترنتی شهری دستوری صادر نکرده است

تاریخ خبر: 19 شهريور 1396   ساعت خبر: 17:45:49

شاکرمی در گفتگو با روابط عمومی دادستانی کل کشور در این باره اظهار کرد: سازمان حمل و نقل و شهرداریهای کرج شکایتی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه دوشرکت مذکور مطابق ماده 9 قانون سازمان حمل و نقل شهری از شهرداری کرج مجوز قانونی اخذ نکرده اند و لذا فعالیتشان غیر قانونی است.

وی با بیان اینکه این شکایت نزد معاون دادستان کرج مطرح شده است، گفت که این مقام قضایی صرفا دستور داده است که اسناد و مدارک ارائه و موضوع بررسی شود.

دادستان کرج همچنین گفت: دو شرکت مذکور در حال حاضر نیز فعالیت میکنند و ما جلوی فعالیتشان را نگرفته ایم.

انتهای پیام/


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=393کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است