تکذیب شایعه وجود بسته مشکوک در اداره پست بوشهر
دادستان مرکز استان اعلام کرد:

تکذیب شایعه وجود بسته مشکوک در اداره پست بوشهر

تاریخ خبر: 28 شهريور 1396   ساعت خبر: 08:51:22

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر گفت:خبر مربوط به وجود بسته مشکوک در اداره پست بوشهر کذب بوده و دستور قضایی برای شناساسایی عوامل انتشار این شایعه صادر شده است.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور علی حسن پور دادستان بوشهر گفت:از دیروز صبح خبری مبنی بر وجود بسته مشکوک حاوی  مواد منجره  در اداره مرکزی پست بوشهر در فضای مجازی منتشر شد که به هیچ وجه صحت نداشت و عوامل انتظامی و تیم چک و خنثی نیز با حضور در محل و بررسی شرایط، ضمن تایید شایعه بودن خبر موجب رفع نگرانی مردم شدند.
حسن پور تاکید:دستور قضایی به منظور شناسایی عوامل انتشار این شایعه صادر شده است.
دادستان بوشهر افزود:از مردم عزیز می خواهیم به راحتی اسیر شایعات و اخبار منتشر شده در فضای مجازی نشوند و اخبار را از مراجع رسمی و ذی ربط پیگیری کنند.


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=403کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است