رفع تصرف از 120 هکتار اراضی منابع ملی
دادستان سمنان خبر داد:

رفع تصرف از 120 هکتار اراضی منابع ملی

تاریخ خبر: 23 مهر 1396   ساعت خبر: 10:07:08

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان سمنان از رفع تصرف 120 هکتار اراضی در حوزه زمین شهری،جهاد کشاورزی،منابع طبیعی و... خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور،حیدر آسیابی گفت:از حدود 120 هکتار اراضی ملی استان که در 5 ماهه اول امسال رفع تصرف شدند 89 هکتار در حوزه فسخ قراردادهای واگذاری تحت عنوان اجاره ،22 و  نیم هکتار اراضی ملی در حوزه مسکن و شهرسازی،5 هکتار در حوزه منابع طبیعی و همچنین 3 هکتار در حوزه بنیاد مسکن بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین در خصوص فعالیت شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان، تشکیل این شورا را موجب ایجاد هماهنگی و انسجام دستگاه های متولی در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی در استان دانست و افزود: سیاستگذاری در حوزه اراضی ملی بمنظور رصد وضعیت اراضی ملی و صیانت از آن در مقابل تخریب تجاوز و تغییر کاربری از جمله مهم ترین اهداف تشکیل شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان است.
 


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=437کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است