سعيد اسدي دادستان عمومي و انقلاب پيشين مركز استان هرمزگان، مدیر کل نظارت بر امور ضابطین، زندانها و اجرای احکام در دادستانی کل کشور شد.
مدیر کل نظارت بر امور ضابطین، زندانها و اجرای احکام در دادستانی کل کشور منصوب شد

سعيد اسدي دادستان عمومي و انقلاب پيشين مركز استان هرمزگان، مدیر کل نظارت بر امور ضابطین، زندانها و اجرای احکام در دادستانی کل کشور شد.

تاریخ خبر: 03 اسفند 1396   ساعت خبر: 11:05:09

به گزارش روابط عمومي دادستاني كل كشور، سعيد اسدي دادستان عمومي و انقلاب پيشين مركز استان هرمزگان با پيشنهاد دادستان كل كشور و طي حكمي از سوي آيت الله آملي لاريجاني به عنوان دادیار دادسرای دیوانعالی و مدیر کل  نظارت بر امور ضابطین، زندانها و اجرای احکام در دادستانی کل کشور منصوب شد.


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=550کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است